16/06/2016

Обов'язкова індексація заробітної плати передбачена ст. 95 Кодексу законів про працю України (далі за текстом - КЗпП України). Основні правила індексації грошових доходів населення (у тому числі, заробітної плати) встановлені Законом України «Про індексацію грошових доходів населення». Проте, не всі роботодавці на практиці дотримувались вищевказаних вимог, так як були відсутні реальні санкції за таке порушення та порядок перевірки дотримання роботодавцями законодавства у цій сфері.

Однак, 01 січня 2015 року набули чинності зміни до КЗпП України, якими були встановлені суттєві фінансові санкції у вигляді штрафів за порушення роботодавцями трудового закон...

31/05/2016

Як відомо, Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон про банкрутство) складений за такою логікою, що хто контролює комітет кредиторів, той фактично контролює справу про банкрутство. Такий висновок випливає з того, що комітет кредиторів може ініціювати призначення арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора), припинення його повноважень та призначення іншого арбітражного керуючого. Також комітет кредиторів може схвалювати план санації боржника, ставити питання про перехід до ліквідаційної процедури, визначати склад майна для продажу або прийняти рішення про підготовку та укладення ми...

15/12/2015

У нашого Клієнта - підприємства з іноземними інвестиціями, де керуються чинним законодавством України і вважають неприпустимим вирішувати питання “неформальним способом”, виникла необхідність отримати дозвіл на спеціальне водокористування. З цією метою Клієнт звернувся до Департаменту екології, паливно-енергетичного комплексу та природних ресурсів однієї з обласних державних адміністрацій з клопотанням про надання відповідного дозволу.

Процедура передбачає отримання висновку Державної служби геології та надр України стосовно можливості отримання такого дозволу. Як і ведеться у нас в країні, цією службою надано негативний висновок на тій підставі, що в о...

02/12/2015

Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України «Про зовнішньо-економічну діяльність» (далі – Закон про ЗЕД) за порушення цього або пов'язаних з ним законів України до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності може бути застосована, зокрема, така спеціальна санкція, як тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності. Санкція застосовується центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики за поданням органів доходів і зборів та контрольно-ревізійної служби, правоохоронних органів, органів Антимонопольного комітету України, національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринкі...

Please reload

©2016-2020 by KDK PARTNERS