top of page
Пошук
  • Фото автораКДК Партнерс

Реорганізація АТ: варто чи ні?


Загальновідомим є той факт, що на сьогоднішній день акціонерне товариство (АТ) є найскладнішою організаційно-правовою формою господарювання в Україні, яка потребує значних ресурсів, як людських так і фінансових, на її утримання.

Крім того, законодавство щодо АТ постійно змінюється, запроваджуються нові вимоги до діяльності АТ, які спричиняють додаткові витрати на утримання. Наприклад, у 2015-2016 роках для АТ була запроваджена електронна звітність, що потребує наявності електронного цифрового підпису, спеціального програмного забезпечення та додаткових зусиль персоналу на вивчення змін і їх імплементацію у практичній роботі.

Найбільш дешевим та оптимальним виходом у цій ситуації є реорганізація АТ шляхом його перетворення в товариство з обмеженою чи додатковою відповідальністю.

Процедура реорганізації АТ є досить тривалим та складним процесом. Однак, здійснивши реорганізацію АТ, абсолютно законним способом можна:

  • оптимізувати бізнес, позбувшись значних обов’язкових постійних видатків на утримання АТ;

  • набути у власність до 100 % статутного капіталу створеного шляхом реорганізації товариства, вивівши міноритарних акціонерів;

  • позбутись необхідності оприлюднювати фінансову та іншу інформацію про діяльність компанії;

  • забезпечити швидке прийняття управлінських рішень вищим органом управління товариства.

Спеціалісти нашої компанії володіють значним практичним досвідом з питань реорганізації АТ, що дозволить правильно організувати усі етапи реорганізації, мінімізувати ризики та досягти бажаного результату.


128 переглядів0 коментарів
bottom of page