top of page
Якорь 1
КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО

Контракти, ЗЕД, господарські спори, M&A,

Legal Due Diligence

KDK PARTNERS пропонує юридичні послуги із супроводу та підтримки в Україні підприємницької діяльності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (резидентів та нерезидентів). Ми вирішуємо завдання Клієнта із врахуванням чинного законодавства, актуальної судової практики та позицій контролюючих органів. Для забезпечення відповідності Вашої діяльності вимогам чинного законодавства, ми постійно здійснюємо усне і письмове консультування з питань правового характеру, підготовку та аналіз правочинів, інших правових документів, а також представництво у судах, у відносинах з державними органами, іншими підприємствами та громадянами.

Ми пропонуємо комплексний підхід до вирішення Ваших завдань у сфері:

 

Корпоративного права:

 • Створення, реорганізація та ліквідація юридичних осіб;

 • Супровід угод зі злиття та поглинання (набуття/відчуження корпоративних прав, акцій та інших угод, пов`язаних зі зміною корпоративного контролю);

 • Підготовка статутів, положень та інших локальних актів господарських товариств;

 • Консультації з питань корпоративного управління;

 • Організація проведення загальних зборів акціонерів;

 • Вирішення корпоративних спорів;

 • Захист від недружніх поглинань (рейдерства) та корпоративного шахрайства.

 

Господарського права:

 • Правове забезпечення господарської діяльності;

 • Надання усних та письмових консультацій;

 • Підготовка та редагування договорів та інших правових документів;

 • Представництво інтересів в органах державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органах;

 • Отримання ліцензій та інших дозвільних документів;

 • Участь в процедурах державних закупівель;

 • Консультування з питань ведення бізнесу через Інтернет, включаючи електронну торгівлю, захист від порушень у мережі Інтернет;

 • Захист від незаконного втручання в підприємницьку діяльність з боку контролюючих та правоохоронних органів;

 • Супровід зовнішньоекономічної діяльності;

 • Юридичний аудит (Due Diligence) - перевірка дотримання компанією вимог чинного законодавства за визначеними напрямками та підготовка рекомендацій;

 • Перевірка контрагентів;

 • Оформлення та припинення трудових відносин, працевлаштування іноземців;

 • Претензійна робота, ведення переговорів від імені Клієнта;

 • Вирішення господарських спорів (стягнення заборгованості та збитків, розірвання договорів, визнання їх недійсними тощо);

 • Представництво інтересів боржника або кредитора у процедурах банкрутства;

 • Представництво інтересів у Європейському суді з прав людини.

Якорь 2

Юристи податкової практики KDK PARTNERS мають значний практичний досвід консультування з податкових питань, у тому числі щодо оскарження рішень податкових органів в адміністративному та судовому порядках, володіють необхідними знаннями для правового супроводу угод і їх аналізу з точки зору відповідності нормам податкового права.


Ми надаємо клієнтам широкий спектр послуг у галузі податкового права:

 • оцінка податкових наслідків планованих угод та інвестиційних проектів, виявлення і оцінка податкових ризиків;

 • супроводження податкової перевірки від вручення наказу на перевірку до оформлення акта чи довідки про перевірку;

 • оскарження податкових повідомлень-рішень та супроводження інших податкових спорів у всіх судових інстанціях;

 • надання правової допомоги під час обшуку та виїмки;

 • підготовка та надання правової допомоги під час допиту;

 • консультування з питань оподаткування, у т.ч. уникнення подвійного оподаткування;

 • консультування з питань використання офшорних юрисдикцій.

ПОДАТКОВЕ
ПРАВО

Податкові спори, оцінка податкових ризиків, податкові перевірки

Якорь 3
ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Реєстрація ТМ, патентів, судовий захист інтелектуальної власності

Вміння правильно використовувати та захищати свою інтелектуальну власність є часом не менш важливим, аніж здатність до її створення. Сучасні реалії ведення бізнесу також вимагають здійснення постійного пошуку відповідей на різні питання в сфері інтелектуальної власності.

KDK PARTNERS готове дати відповіді на ці, важливі для наших Клієнетів, питання. Наша команда у галузі інтелектуальної власності складається з досвідчених фахівців, здатних успішно вирішувати складні та неординарні задачі в цій професійній сфері.

 

Наші послуги у сфері IP права:

 • Консультування з усіх питань, що стосуються торговельних марок, патентів, ноу-хау, авторських та суміжних прав, комерційної концесії (франшизи), комп’ютерних програм і баз даних, доменних імен;

 • Супроводження реєстрації об'єктів інтелектуальної власності, внесення об'єктів інтелектуальної власності до митного реєстру;

 • Розробка всіх видів договорів, локальних актів та інших документів у сфері інтелектуальної власності;

 • Підготовка та супровід угод з придбання та відчуження об’єктів інтелектуальної власності, а також надання й одержання прав (ліцензій) на їх використання;

 • Захист прав на об'єкти інтелектуальної власності та припинення недобросовісної конкуренції (судові спори по захисту прав на торговельні марки та патенти; спори з приводу прав на доменні імена; скасування державної реєстрації торговельных марок; визнання недійсними патентів; заборона випуску та введення в обіг контрафактної продукції, включаючи припинення її незаконного імпорту/експорту);

 • Юридична перевірка прав на об’єкти інтелектуальної власності;

 • Аналіз бізнесу на предмет виявлення ризиків у сфері інтелектуальної власності та надання рекомендацій щодо усунення таких ризиків;

 • Забезпечення і захист прав роботодавця на створювані працівниками результати інтелектуальної діяльності;

 • Консультування стосовно введення режиму комерційної таємниці та її захисту;

 • Представництво інтересів у відносинах з організаціями колективного управління авторськими й суміжними правами.

Якорь 4

KDK PARTNERS надає консультації громадянам у сфері цивільного та сімейного права, а також послуги по врегулюванню цивільних та сімейних спорів в досудовому порядку та на всіх стадіях судового процесу. Багаторічний досвід наших юристів, знання і вміння застосовувати особливості чинного законодавства, дозволяють прогнозувати можливі варіанти процесуальних дій та сформулювати найвигіднішу правову позицію, грамотна реалізація якої дозволить успішно завершити процес.

 

Основні послуги у сфері цивільного права:

 • Надання усних та письмових консультацій;

 • Підготовка та правова експертиза різних цивільно-правових договорів: купівлі-продажу, міни, дарування, позики, позички, найму, підряду, інвестиційних договорів, договорів довічного утримання, спадкових договорів, заповітів тощо;

 • Юридичний супровід судових процесів: спори, що виникають при виконанні цивільно-правових договорів; відшкодування матеріальної та моральної шкоди; визнання цивільно-правових договорів недійсними; визнання права власності на майно; земельні спори; спори по захисту прав споживачів; кредитні спори тощо;

 • Надання правової допомоги під час оформлення прав на спадщину (спадкування за заповітом і за законом);

 • Супровід виконавчого провадження;

 • Супровід в процедурах досудового врегулювання конфліктів, в тому числі медіації.

 

Основні послуги в сфері сімейного права:

 • Складання договорів в сфері сімейних правовідносин: шлюбних контрактів, аліментних договорів, угод про визначення місця проживання і порядку спілкування з дитиною тощо;

 • Консультування та представництво інтересів Клієнтів в судах та інших компетентних органах з питань: укладання та розірвання шлюбу; поділу майна; встановлення та захисту майнових і немайнових прав осіб, які проживають в цивільному шлюбі; аліментних правовідносин; встановлення та оспорювання батьківства, визначення місця проживання дитини, визначення порядку спілкування, виховання та утримання дитини батьками, які проживають окремо; встановлення опіки і піклування.

ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО

Цивільні та сімейні спори, медіація, угоди з нерухомістю

bottom of page