top of page
Пошук
  • Фото автораКДК Партнерс

Зупинення ЗЕД: накладення та скасування спеціальних санкцій


Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України «Про зовнішньо-економічну діяльність» (далі – Закон про ЗЕД) за порушення цього або пов'язаних з ним законів України до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності може бути застосована, зокрема, така спеціальна санкція, як тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності. Санкція застосовується центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики за поданням органів доходів і зборів та контрольно-ревізійної служби, правоохоронних органів, органів Антимонопольного комітету України, національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національного банку України або за рішенням суду.

Найчастішим порушенням, яке допускають суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, є перевищення встановлених законодавством строків розрахунків з нерезидентами при здійсненні експортно-імпортних операцій.

Порядок застосування (скасування, зміни виду, тимчасового зупинення дії) Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (надалі – Міністерство) спеціальних санкцій визначено Положенням про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону про ЗЕД, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000р. № 52 (далі - Положення №52).

Пунктом 1.2 Положення № 52 визначено, що санкції застосовуються Міністерством до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які порушили Закон про ЗЕД та пов'язані з ним закони України, зокрема, в разі порушення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності валютного, митного, податкового, іншого законодавства, що встановлює певні заборони, обмеження або порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій, та в разі проведення ними дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.

Якщо суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або іноземними суб'єктами господарської діяльності, до яких застосовано санкції, усунуто допущені порушення законодавства України, ініціатори подання щодо застосування санкцій можуть направляти Міністерству матеріали про їх скасування (зміну виду, тимчасове зупинення). На практиці державний орган-ініціатор подання про застосування санкції не надто поспішає зі зверненням до Міністерства з поданням про їх скасування, тому про зняття санкцій потрібно потурбуватись самому підприємству.

На щастя, Положення №52 дозволяє це зробити. Зокрема, суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовано санкції, мають право подавати до Міністерства матеріали, що підтверджують вжиті ними заходи до приведення зовнішньоекономічної та пов'язаної з нею господарської діяльності у відповідність до норм чинного законодавства, і виходити до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з клопотанням про скасування (зміну виду, тимчасове зупинення) дії санкцій.

Клопотання повинно містити такі документи:

- лист-звернення з викладенням причин, що призвели до порушення, та про вжиті заходи щодо приведення своєї діяльності у відповідність до норм законодавства України;

- оригінали або завірені в установленому порядку копії матеріалів (довідки) від державних органів, які здійснюють контроль за зовнішньоекономічною діяльністю чи валютний контроль, та/або агентів валютного контролю, які свідчать про вжиті суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності практичні заходи щодо приведення своєї діяльності у відповідність до норм законодавства України .

Загальний термін розгляду цих клопотань не повинен перевищувати тридцяти календарних днів.

З метою уточнення інформації Міністерство може звертатися до державних органів, які здійснюють контроль у сфері зовнішньоекономічної діяльності, валютний контроль, та агентів валютного контролю із запитами про одержання додаткових матеріалів (інформації) щодо діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Дія санкцій скасовується Міністерством в разі усунення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності порушень законодавства України.

Згідно п. 4.18 Положення № 52 у разі виникнення форс-мажорних обставин або подачі позову в суд країни розташування контрагента чи Міжнародний комерційний арбітражний суд, Морську арбітражну комісію при Торгово-промисловій палаті України про визнання або стягнення з іноземного суб'єкта господарської діяльності боргу, пов'язаного з невиконанням умов зовнішньоекономічного договору (контракту), а також у разі вжиття заходів щодо усунення порушень законодавства, дію санкцій Міністерством може бути тимчасово зупинено при поданні відповідних документів.

Підсумуємо вищевикладене.

1. За порушення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності Закону про ЗЕД та пов'язаних з ним законів України, зокрема, в разі порушення валютного законодавства, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності можуть бути застосовані спеціальні санкції, в тому числі тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності.

2. Підставою для скасування спеціальної санкції є, зокрема, усунення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності порушення законодавства України. Наприклад, зарахування валютної виручки за зовнішньоекономічною операцією в повному розмірі на банківський рахунок суб'єкта господарювання в уповноваженому банку України.

3. Скасування спеціальної санкції можливе за зверненням ініціатора подання про застосування санкції або ж за клопотанням суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, який порушив валютне законодавство.

4. При зверненні з клопотанням суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності повинен надати оригінали або завірені копії документів від агентів валютного контролю, що підтверджують усунення порушення валютного законодавства. Таким документом може бути, наприклад, довідка уповноваженого банку, що здійснює валютний контроль за зовнішньоекономічною операцією, про здійснення повного розрахунку і відсутність заборгованості як по конкретній зовнішньоекономічній операції так і загалом простроченої понад встановлені валютним законодавством строки заборгованості.

Додатковими документами можуть бути SWIFT-повідомлення про зарахування коштів на рахунок суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності; акт звірки взаємних розрахунків між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності. Доцільно надавати максимально розгорнутий пакет документів, що підтверджують усунення порушення.

5. Термін розгляду клопотання суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності не може перевищувати 30 календарних днів, але, на практиці, розгляд клопотання може тривати довше, зважаючи на наявність у Міністерства права на звернення до ініціатора подання про застосування санкції або до суб'єктів/агентів валютного контролю за отриманням додаткової інформації або ж суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності стосовно надання пояснень щодо зовнішньоекономічної операції.

6. Зазвичай, спеціальні санкції накладаються на обох суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності – резидента та іноземну компанію. Тому, навіть при знятті санкції з резидента, відносно іноземної компанії санкції все ще будуть діяти і здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з такою іноземною компанією резидент не зможе. Ми рекомендуємо додатково подавати окреме клопотання від іноземної компанії про зняття санкцій у якому іноземна компанія може посилатись на клопотання та матеріали, що уже були подані резидентом.


662 перегляди0 коментарів
bottom of page