top of page
Пошук
  • Фото автораКДК Партнерс

Чи доцільно здійснювати індексацію заробітної плати за періоди до 2016 року?


Обов'язкова індексація заробітної плати передбачена ст. 95 Кодексу законів про працю України (далі за текстом - КЗпП України). Основні правила індексації грошових доходів населення (у тому числі, заробітної плати) встановлені Законом України «Про індексацію грошових доходів населення». Проте, не всі роботодавці на практиці дотримувались вищевказаних вимог, так як були відсутні реальні санкції за таке порушення та порядок перевірки дотримання роботодавцями законодавства у цій сфері.

Однак, 01 січня 2015 року набули чинності зміни до КЗпП України, якими були встановлені суттєві фінансові санкції у вигляді штрафів за порушення роботодавцями трудового законодавства. Індексація заробітної плати є мінімальною державною гарантією в питанні оплати праці. Тому, не здійснення індексації заробітної плати може вважатися недотриманням мінімальних державних гарантій в оплаті праці, за що абз. 3 ч.2 ст. 265 КЗпП України передбачена відповідальність для роботодавця у вигляді штрафу в десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного працівника, якому не проводилася та / або проводилася не в повній мірі індексація заробітної плати.

Більше того, з 10 лютого 2016 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 55, якою внесено зміни до постанови від 17 липня 2013 року № 509 «Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення». Згідно з новими змінами встановлено порядок перевірок роботодавців на предмет дотримання вимог про індексацію заробітної плати, а Державній службі України з питань праці надані повноваження перевіряти та притягати до встановленої відповідальності за допущені у цій сфері порушення.

У зв'язку з цим, у наших Клієнтів виникли питання, чи будуть застосовуватись штрафи за не здійснення індексації за періоди до 2016 року? Або, чи можуть бути застосовані штрафні санкції, якщо, наприклад, в червні 2016 року розпочати індексацію за попередні періоди?

Так як санкції за порушення трудового законодавства вже були введені з 01 січня 2015 року, то, у разі виявлення порушень за період після цієї дати, ми вважаємо, що штрафні санкції можуть застосовуватися, незважаючи на відсутність порядку застосування таких штрафів до лютого 2016 року. Разом з тим, за порушення вимог про індексацію, допущені до 01 січня 2015 року, фінансові санкції до роботодавця застосовуватися не будуть, так як в цей період існуючі фінансові санкції ще не були встановлені.

Якщо роботодавець нарахує індексацію за попередні періоди і повністю виплатить її працівнику, в цьому випадку мінімальні гарантії в оплаті праці підприємством повинні вважатися дотриманими, хоч і був порушений порядок нарахування таких мінімальних гарантій. За таких обставин, якщо на момент перевірки підприємства сума індексації за минулий період буде вже нарахована і виплачена працівникам, можна стверджувати, що підстави для притягнення до відповідальності, передбаченої абз. 3 ч. 2 ст. 265 КЗпП України, відсутні.

У той же час необхідно враховувати, що суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати, включаються до складу додаткової заробітної плати. Таким чином, виплату заробітної плати без сум індексації можна оцінювати як виплату заробітної плати не в повному обсязі.

За виплату заробітної плати не в повному обсязі підприємство може бути притягнуто до відповідальності, передбаченої абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП України – штраф у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.

З огляду на вищевикладене, роботодавцям, що не здійснювали індексацію заробітної плати з 2015 року, варто потурбуватись про її проведення. Для тих, хто прийняв рішення це зробити, надамо кілька рекомендацій.

Порядок проведення грошової індексації доходів населення затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 1078 від 17 липня 2003 року. Згідно з його вимогами, при настанні умов для індексації (перевищення порогу індексації), проіндексувати заробітну плату працівникам за 2015 рік необхідно за наступними правилами:

(а) тим працівникам, чиї посадові оклади в 2015 році не підвищувалися, необхідно нарахувати і виплатити індексацію за цей період в розмірі, який їм належав до виплати;

(б) тим працівникам, чий посадовий оклад у 2015 році підвищувався, наприклад, в червні 2015 року, слід виплатити суми індексації за період з січня 2015 року по травень 2015 року в розмірах, який їм належав до виплати;

(в) в місяці підвищення окладу і в наступних періодах тим працівникам, у яких сума, на яку підвищився посадовий оклад, перевищила суму індексації, індексація не нараховується. Надалі, індексація таким працівникам нараховується після того, як індекс інфляції перевищить встановлений поріг індексації;

(г) в місяці підвищення окладу працівникам, у яких сума підвищення окладу не перевищила суму індексації, належну їм у такому місяці, індексація нараховується у вигляді різниці між сумою індексації та сумою збільшення окладу. У подальшому, розрахована таким чином у вигляді різниці сума індексації нараховується до моменту, поки нове підвищення окладу повністю не покриє цю суму. Таким працівникам індексація також нараховується після того, як індекс інфляції перевищить встановлений поріг індексації.


45 переглядів0 коментарів
bottom of page